Tech-Kids


Wetenschap, Techniek én programmeerlessen op school!

Heel belangrijk voor de nieuwe generatie. Waarom?

Niet ieder kind heeft dezelfde talenten of hetzelfde leervermogen. Lesstof moet daarom worden aangeboden op het tempo en het niveau van de leerling. Hierbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die nieuwe ICT-technologieën bieden. Zo kunnen de leerlingen hun talenten volop ontwikkelen en tegelijkertijd genoeg vaardig-heden krijgen in vakken waar ze minder voeling mee hebben. Een flexibel systeem, wat maatwerk levert en waarbij de leerling centraal staat.
Daarnaast verandert de samenleving zo snel dat opgedane kennis zo weer achterhaald is. Bepaalde basiskennis zoals taal en rekenen blijft noodzakelijk. Maar kinderen moeten ook de vaardigheden aanleren die ze straks nodig hebben als ze op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Dat betekent dat kinderen niet per se opgeleid moeten worden om hun (kennis)examens goed te maken, maar om goed te kunnen omgaan met die voortduren-de verandering. Als scholen een goed systeem hebben om leerlingen en hun prestaties te volgen, dan zijn examens wellicht niet meer nodig, want dan weet de school precies waar zijn leerling staat. De focus kan dan verlegd worden van toetsen naar ontwikkelen.
Nieuws
Vanaf jaar kun je een 3D Pen Starterkit kopen! Neem contact op om jouw kit te personaliseren
Meer informatie
Inspiratie

Eifeltoren met licht

Voor meer informatie klik hier.